ข้อดีของเจ้า “ร่มพับ”

ร่มพับ นั้นเป็นรูปแบบของ ร่ม ที่ใช้สำหรับในการป้องกันแดดและป้องกันฝนที่ได้รับการวิวัฒนาการมาจนสามารถพกพาได้ง่ายและสะดวก ช่วยทำให้ผู้ที่ใช้งานนั้นสามารถที่จะนำไปใช้งานในทุก ๆ เวลาที่ต้องการได้ จึงมากลายมาเป็นร่มหรืออุปกรณ์ป้องกันแสงแดดและกันฝนที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและแพร่หลายมาก ๆ โดยร่มในรูปแบบนี้ได้มีชื่อเดิมทีที่เรียกว่า Pocket Umbrella ที่ได้มีการเปิดตัวของเจ้า Pocket Umbrella  ที่ได้มีการใช้และเปิดตัวในช่วงปี ค.ศ. 1928 โดยได้ Hans Haupt เป็นผู้ที่คิดค้นเจ้าร่มนี้ขึ้นมา ถือว่าเป็นรูปแบบของอุปกรณ์ป้องกันแดดและกันฝนหรือร่มที่ได้รับความนิยมและสนใจมาตั้งแต่เปิดตัวออกมาเลย แต่ทราบหรือไม่ว่าเจ้า ร่มตัวนี้นั้น มีข้อดีที่น่าสนใจตามข้อต่อไปนี้

  1. พกพาสะดวก
  2. นำมาใช้ป้องกันหรืออาวุธประจำกายได้
  3. การใช้เพื่อการโฆษณา
  4. นำมาใช้เพื่อส่งเสริมบุคลิกหรือส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ใช้

จากข้อดีต่าง ๆ ที่ได้พูดหรือกล่าวมานั้น ทำให้นอกจากประโยชน์จากด้านการป้องกันแดดและกันฝนที่ดีของเจ้าตัว ร่มพับ แล้ว การมีเจ้า ร่มพับ ติดตัวเอาไว้เป็นประโยชน์ต่อคุณอย่างแน่นอน ยิ่งได้ร่มที่แข็งแรว ทนทานก็ยิ่งทำให้การใช้งานมีความคุ้มค่าเพิ่มมากขึ้น